Giới thiệu

Giới thiệu chungcuhonghaecocity.com là trang web thông tin và dịch vụ kết nối giữa người có nhu cầu mua (thuê) với những người có nhu cầu bán (cho thuê) các sản phẩm bất động sản của dự án Gardenia Hồng Hà Eco City nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi, an toàn và nhanh chóng cho các giao dịch vì lợi ích của tất cả các bên.
Tham gia, đổi mới, chia sẻ, thay đổi các quy ước là động lực thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày! 
Lời cam kết chúng tôi cam kết tính minh bạch, sự thật và tính độc lập thúc đẩy chúng ta mỗi ngày, trong mỗi hành động của chúng ta!
  • Sự chia sẻ: Cho phép các cá nhân quản lý giao dịch bất động sản của họ một cách độc lập vẫn là mong muốn chính của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho họ tất cả thông tin họ cần để hoàn thành dự án của mình.
  • Độ tin cậy: Bằng việc làm trung gian thúc đẩy các giao dịch diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và thành công đã là bằng chứng về độ tin cậy của chúng tôi.
  • Hiệu quả: Tại chungcuhonghaecocity, hiệu quả là trọng tâm của các hành động và là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, luôn quan tâm đến tính nghiêm ngặt và chuyên nghiệp để đảm bảo các cá nhân hoàn thành nhanh chóng giao dịch của họ.
Ban Quản Trị,